Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MÁLTAI HÓRUSZ SPIRITUÁLIS REND
ALAPSZABÁLYA
 
Az Alapító, I. ANKH M, B. szándéka szerint alapított, önálló jogi személyiséggel nem bíró- befogadó spirituális egyházi rend, mely az „ANKH” Az Örök Élet Egyháza, mint alapító eszmeisége mellett a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelsége és Szövetsége, mint Fővédnök, személyében Cosmelli Gróf, és a Szuverén Ciprusi Lovagrend, mint Védnök, személyében Gróf Popper György szellemiségét is képviseli. A Rend hajlandó képviselni minden olyan egyház, vallás és felekezet szellemiségét is, mely a Renddel együttműködik, illetve a Rend célkitűzéseit felvállalja, elfogadja.
 
1. A REND NEVE
Máltai Hórusz Spirituális Rend. A Rend nyilvános társulás, különböző szintű helyi, regionális, országos és nemzetközi testvéri közösségekből áll. Tagja lehet bárki korra, nemre, bőrszínre, szexuális orientációra, belső indíttatásra való tekintet nélkül, aki elfogadja a Rend céljait, struktúráját, alapító okmányában álló rendelkezéseket.
 
2. A REND JOGI STÁTUSZA
A Máltai Hórusz Spirituális Rend Magyarországi Testvéri Közössége magánszemélynek minősül, az „ANKH” Az Örök Élet Egyháza keretein belül működik a magyar jogrendszernek megfelelően. Vonatkoznak rá a Magyar Köztársaság Alkotmánya, törvényei és más magasabb és alacsonyabb rendű szabályai. Amennyiben a Rend Magyarország területén kívül alapít testvéri közösséget, abban az esetben arra vonatkozóan a saját ország törvénykezései és jogszabályai érvényesek.
 
3. A REND ALAPÍTÁSÁNAK CÉLJA
Összefogni mindazokat a jószándékú egyházi és világi személyeket, akik a fentiekben leírt szellemiség elfogadása mellett, saját hitük megőrzésével, abban elmélyülve, a rászorulók érdekében végzett tevékenységnek kívánják életüket szentelni. Ha kell, javaikat és életüket áldozzák a betegek, bajbajutottak megmentéséért békében, háborúban, katasztrófa sújtotta területeken.
 
4. A REND SZÉKHELYE
Az „ANKH” Egyház bérleményében álló 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 40. szám alatti ingatlan.
 
 
 
 
5. A REND VEZETÉSE

A Rend vezetőjének kinevezése és visszahívása az „ANKH” Az Örök Élet Egyháza vezetőjének, I. ANKH-nak kizárólagos hatásköre.

A Rend vezetőjének a megbízatása megszűnik:
5.1. Amennyiben az „ANKH” Az Örök Élet Egyháza vezetője visszarendeli hivatalából a Rend vezetőjét
5.2. Amennyiben a Rend vezetője egészségügyi, fizikai, vagy más okból kifolyólag alkalmatlanná válik a megbízatásával járó teendők elvégzésére.
5.3. Amennyiben a Rend vezetője lemond tisztségéről.
 
6. A REND JEGYZÉSE
A Rend jegyzése akként történik, hogy a Rendfőnök a Rend előírt, vagy előnyomtatott papírjain önállóan aláír.
Banki aláírásnál a Rendfőnök és az általa kijelölt személy együttesen ír alá.
 
7. A REND VEZETŐ TESTÜLETE
7.1. Rendfőnök- helyettes
A Rendfőnök, szükség szerinti számú helyettest nevez ki, akik őt egyes területeken, vagy más elfoglaltsága végett helyettesítik. Amennyiben a szerzetesrend Magyarországon kívül más országban is megalakul, úgy ezen ország szerzetesrendjének, illetve a későbbiek során szerzetesrendjeinek a mindenkori vezetője, a Tartományfőnök egyúttal Rendfőnök- helyettes is.
7.2. A Rendi Tanács
Tagjai a Rendfőnök, a Rendfőnök-helyettesek és a kinevezett egyházi tagok.
A Rendi Tanács olyan konzultatív testület, amely a Rend életében felmerülő fontosabb kérdésekben döntéselőkészítő munkálatokat végez a Rendfőnök számára. A Rendi Tanács javaslatai a Rendfőnökre nézve kötelező erővel nem bírnak.
7.3. Spirituális Vezetők
A Rendfőnök által kinevezett vezetők, akik irányítják a rendi tagok mindennapi lelki életét. Titulusuk Rendi Elöljáró.
7.4. Amennyiben Magyarország területén, illetve külföldön rendi Házak kerülnek megalapításra, úgy ezeknek a Házaknak a vezetője a Házfőnök megnevezést viseli és egyúttal rendi elöljáró is.
7.5. A rendi vezetők kinevezése és visszahívása.
        A Rendfőnök saját hatáskörén belül kinevezi helyetteseit. A Rendi Tanács javaslatára történik az egyház spirituális vezetőinek és elöljáróinak, házfőnökeinek, és minden tisztséget betöltő személyének a kinevezése. A rendi vezető tisztsége megszűnik:
        7.5.1. Amennyiben a Rendfőnök a tisztség alól felmenti
7.5.2. Amennyiben egészségi, fizikális vagy más ok miatt alkalmatlanná válik tisztsége betöltésére
7.5.3. Amennyiben a tisztségéről lemond
7.6. A rendi hierarchia protokollja
            - Rendfőnök (Generális)
- Rendfőnök helyettes(ek)
- Rendi tanács (aminek automatikusan tagjai a tartományfőnökök)
- Tartományfőnök
- Tartományfőnök helyettes
- Házfőnök
- Házfőnök helyettes
- Spirituális vezető(k)
- Rendi tagok (testvérek és nővérek)
- Jelöltek
 
8. A REND TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐBB TERÜLETEI
8.1. Tagok és kívülállók spirituális nevelése
8.2. A Védnök Lovagrendek spirituális támogatása
8.3. Jótékonykodás, betegek istápolása, szegénygondozás, segítség a rászorulóknak, ispotályos feladatok ellátása mindazon olyan betegségben szenvedő emberek számára, aki képtelenek ellátni magukat és nincs lehetőségük arra, hogy akár állami, akár magánklinikán vagy idősek otthonában vagy bármilyen szociális intézményben elhelyezést kapjanak.
Segítségnyújtás katasztrófa sújtotta területeken, együttműködve azokkal az állami, önkormányzati és más közigazgatási szervekkel, amelyeknek bármilyen együttműködési megállapodása van a Renddel, illetve a Rend védnökeivel.
 
9. A REND JELVÉNYEI ÉS RUHÁZATA
9.1. A Rend címere
Hagyományos ókori egyiptomi formájú és színű Hórusz tartja karmai közt a hagyományos formájú és színű máltai keresztet. A címer hagyományos harántoltanoszott, királykék/piros színűpajzs alakon nyugszik.
9.2. A Rend zászlója
Fecskefarokban végződő zászló, vízszintes vonallal 1/1 arányban osztott sávval, a felső sáv királykék színű, az alsó sáv pedig piros. A zászló közepét a Rend címere díszíti oly módon, hogy a felső kék mezőben a sólyom, az alsó piros mezőben pedig a fehér színű máltai kereszt kap helyet. A zászló utal a Jeruzsálemi Szuverén Szent János Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségei Szövetségével való mély és szoros együttműködésre.
9.3. A Rend himnusza
Ősi motívumokra épülő spirituális induló
 
 
 
9.4. Megkülönböztető jel
A Rend tagjai, beosztásuktól függetlenül napi viseletükön hordozzák a rend címerét kitűző formájában. Ünnepi alkalmakkor a Rend tagjai, beosztásuktól függő ruházatot és megkülönböztető jelvényeket viselnek, melyekről külön szabályzat rendelkezik.
9.5. A rendi tagok ruházata és viselt jelvényei
Rendfőnök (Generális)
Amennyiben Lovagrend tagja úgy szerzetes lovag. A Lovagi rendezvényeken a lovagrend fekete csuháját köteles viselni a rend egyéb jelvényeinek viselésével. Egyéb rendi rendezvényeken a rend ruházata az irányadó. Ez minden rendi tagra érvényes, függetlenül a renden belül betöltött funkciójától. A Máltai lovagrend szerzetes tagjai, lovagi eseményeken a lovagrend fekete csuháját kötelesek viselni. Egyéb alkalmakkor a szerzetes közösség ruházata a kötelező.
Rendi Öltözéke:
Fehér alba, rajta elöl és hátul végigfutó piros kaparóval, a fehér albát fekete öv fogja össze. Ha a Rendfőnök Lovag, akkor a kaparó első bal alsó sarkában egy kis máltai csillagot kap. A ruházathoz tartozik egy piros kis kör alakú fejfedő, mely, ha a Rendfőnök a Lovagrend tagja, három, hímzett fehér máltai csillaggal ellátott.
Jelvényei:
Négyzet alakú pecsétgyűrű, melyen a rend címere található, mell lánc a Hórusz a kereszttel, valamint egy 1,7 m-es bot, melynek tetején szintén a Hórusz a kereszttel található.
Rendi Civil öltözéke:
Fekete öltöny, fehér kisgalléros ing melynek gallér részén piros csík fut körbe, fehér kolláréval. Piros kis sapka, valamint a mell lánc és a gyűrű viselése.
Rendfőnök helyettes:
Rendi Öltözéke:
Fehér alba, rajta elöl és hátul végigfutó kék kaparóval. Ha a Rendfőnök helyettes a Lovagrend tagja, akkor a kaparó első bal alsó sarkában egy kis máltai csillagot kap. A ruházathoz tartozik egy kék kis kör alakú fejfedő, mely, ha a Rendfőnök helyettes a Lovagrend tagja, három, hímzett fehér máltai csillaggal ellátott.
Jelvényei:
Négyzet alakú pecsétgyűrű, melyen a rend címere található, mell lánc a Hórusz a kereszttel.
Rendi Civil öltözéke:
Fekete öltöny, fehér kisgalléros ing melynek gallér részén kék csík fut körbe, fehér kolláréval, a kék kör alakú kis fejfedő, valamint a mell lánc és a gyűrű viselése.
Rendi tanács:
Rendi Öltözéke:
Fehér alba, rajta elöl és hátul végigfutó kék kaparóvalfekete övvel.
Jelvényei:
-
Rendi Civil öltözéke:
Fekete öltöny, fehér kisgalléros ing melynek gallér részén kék csík fut körbe, fehér kolláréval.
Tartományfőnök:
Rendi Öltözéke:
Fehér alba, rajta elöl és hátul végigfutó kék kaparóvalfekete övvel.
 
Jelvényei:
Négyzet alakú pecsétgyűrű, melyen a rend címere található, mell lánc a Hórusz a kereszttel.
Rendi Civil öltözéke:
Fekete öltöny, fehér kisgalléros ing melynek gallér részén kék csík fut körbe, fehér kolláréval. Négyzet alakú pecsétgyűrű, melyen a rend címere található, mell lánc a Hórusz a kereszttel
Tartományfőnök helyettes
Rendi Öltözéke:
Fehér alba, rajta elöl és hátul végigfutó kék kaparóvalfekete övvel.
Jelvényei:
-
Rendi Civil öltözéke:
Fekete öltöny, fehér kisgalléros ing melynek gallér részén kék csík fut körbe, fehér kolláréval.
Házfőnök:
Rendi Öltözéke:
Fehér alba, rajta elöl és hátul végigfutó kék kaparóvalfekete övvel.
Jelvényei:
-
Rendi Civil öltözéke:
Fekete öltöny, fehér kisgalléros ing melynek gallér részén kék csík fut körbe, fehér kolláréval.
Házfőnök helyettes:
Rendi Öltözéke:
Fehér alba, rajta elöl és hátul végigfutó kék kaparóval, fekete övvel.
Jelvényei:
-
Rendi Civil öltözéke:
Fekete öltöny, fehér kisgalléros ing melynek gallér részén kék csík fut körbe, fehér kolláréval.
Spirituális vezetők
Rendi Öltözéke:
Fehér alba, rajta elöl és hátul végigfutó fehér kaparóval, fekete övvel.
Jelvényei:
Amennyiben az általa képviselt egyháznál van ilyen jelvény azt hordhatja (pl. katolikus-mellkereszt)
Rendi Civil öltözéke:
Fekete öltöny, fehér kisgalléros ing melynek gallér részén kék csík fut körbe, fehér kolláréval. Viselheti saját egyházának egyházi civil öltözékét is, de a rend kitűzőjét viselnie kell.
 
Rendi tagok
Rendi Öltözéke:
Fehér alba, rajta elöl és hátul végigfutó kék kaparóval, fekete övvel. Jelvényei:
-
Rendi Civil öltözéke:
Férfiaknál: fekete öltöny, fehér ing, enyhén mintás sötét nyakkendő és a rend kitűzője
Nőknél: fekete nagykosztüm, fehér blúz, zárt fekete magas sarkú cipő, test színű harisnyanadrág és a rend kitűzőjét viselnie kell
 
10. FELVÉTEL A RENDBE
A Rendbe való felvételt megelőzően a jelöltnek (a civil tagozathoz csatlakozó jelölt esetében is) legalább 1 évig tanulmányokat kell folytatnia, felkészülnie a Rendbe való belépésre, a rendi életre. Ezalatt az idő alatt a jelölt a Jelölt címet viseli.
A Jelöltek részvételét a Rend életében, ruházatukat, jelvényeiket a Rendfőnök határozza meg. A rendi élettel kapcsolatban a Jelöltekkel szemben a Rend követelményeket nem támaszt.
10.1. Felvételi követelmények a Jelöltekkel szemben
10.1.1. Felvételi kérelem
10.1.2. Feddhetetlen előélet vagy a bűnös múlttal való végleges szakítás
10.1.3. A Rend céljaival történő azonosulás
10.1.4. Betöltött 18. életév; abban az esetben, ha a rendi jelölt nem magyar állampolgár, úgy a saját hazájának törvényeiben deklarált nagykorúsági életkor az előfeltétel
10.1.5. A Rendbe való belépés feltétele legalább középfokú végzettség. Amennyiben a jelölt nem rendelkezik középfokú végzettséggel, a középiskolában megkezdett tanulmányait kell folytatnia, és vállalnia kell azt, hogy a középiskolai végzettséget, érettségi bizonyítványt megszerzi, addig a rend jelöltjei közt tartandó számon, fogadalmat nem tehet.
10.1.6. Egészségi állapot: a jelöltnek fizikai értelemben egészségesnek kell lennie, a szerzetesi életmód az átlagosnál nagyobb megterhelést jelent a szervezet számára, mind fizikai, mind szellemi értelemben. Egészségfelmérő orvosi vizsgálati tanúsítvány nem feltétele a Rendbe való belépésnek, a jelölt saját maga nyilatkozik az egészségi állapotának megfelelőségéről.
10.2. A Felvételi eljárás, fogadalom
A Rendbe bárki kérheti felvételét korra, nemre, bőrszínre, istenhitének formájára, szexuális orientációra való tekintet nélkül, amennyiben a 10.1. pontban leírt előírásokat teljesíti.
10.3. Fogadalomtétel ceremóniája
        A fogadalomtétel teljes ceremóniája és annak forgatókönyve minden esetben alkalmazkodik az aktuális kor elvárásaihoz, melynek részletezését a Rendi Ceremónia és Protokollja című dokumentum tartalmazza.
 
11. A REND CIVIL TAGOZATA
A Rend befogad civil tagozatába olyan személyeket, akik nem tudják vagy nem akarják mindennapi cselekedettel szolgálni a Rendet, nem tesznek hármas fogadalmat, de egyetértenek a Rend célkitűzéseivel, hajlandók a Rend tevékenységét erkölcsileg és anyagilag támogatni és rendszeresen tevékenykedni a Rend érdekében.
11.1. A Rend civil tagozatába való belépés feltételei
11.1.1. Erkölcsi feddhetetlenség
11.1.2. Egyszeri, legalább 500.000,- Ft összegű adomány
11.1.3. Évi legalább 250.000,- Ft összegű adomány
Amennyiben a civil tagozatba felvételét kérelmező személy anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy anyagi hozzájárulásával támogassa Rendünket, úgy egyéni elbírálás alapján a mindenkori rendfőnök jogosult eltekinteni az adományozástól.           
11.1.4. Felvételi kérelem, önéletrajz
11.2. A Rend civil tagozatába való felvétel ceremóniája
A fogadalomtétel teljes ceremóniája és annak forgatókönyve minden esetben alkalmazkodik az aktuális kor elvárásaihoz, melynek részletezését a Rendi Ceremónia és Protokollja című dokumentum tartalmazza.
11.3. A Rend civil tagozatának irányítása
A Rend civil tagozatának vezetőjét a mindenkori Rendfőnök nevezi ki. Titulusa: Rend Civil Tagozatának Elnöke.
A vezető helyetteseit is a mindenkori Rendfőnök nevezi ki. Titulusuk: Rend Civil Tagozatának Elnökhelyettesei.
Az Elnökség tagjait és más vezetőket az Elnök nevezi ki a mindenkori rendfőnök beleegyezésével és aláírásával.
11.4. A Rend Civil Tagozatának gyermek csoportja
11.5. A Rend Civil Tagozatának rendi hierarchiai protokollja
Férfiak:
Elnök
Elnök helyettes(ek)
Tagozat vezető(k)
Tag
Nők:
Elnökasszony
Elnökasszony helyettes(ek)
Tagozatvezető(k)
Tag
 
 
Ruházatuk:
A civil tagozat tagjainak nincs rendi ruházatuk, civil ruhában jelennek meg a rendezvényeken, az alábbiak szerint:
Férfiaknál: fekete öltöny, fehér ing, enyhén mintás sötét nyakkendő és a rend kitűzője
Nőknél: fekete nagykosztüm, fehér blúz, zárt fekete magas sarkú cipő, testszínű harisnyanadrág és a rend kitűzőjét viselnie kell
 
12. A REND HIVATALOS NYELVE
A Rend hivatalos nyelve az angol. A fontosabb dokumentumok készítése, nemzetközi érintkezés, az egymást anyanyelvükön nem értő testvérek és rendtársak beszélgetése- angol nyelven történik.
Az egymást értő tagok- egymással- anyanyelvükön is beszélhetnek, levelezhetnek.
 
13. A REND SZOLGÁLTATÁSAI
A Rend mint szervezet az „ANKH” Az Örök Élet Egyházán belül működik.
Az „ANKH” Egyház híveinek különféle szolgáltatásokat nyújt:
13.1. Esküvő, szentesítés, válás
13.2. Névadás
13.3. Beavatási szertartás
13.4.Gyónás
13.5. Egyházi temetés
Amennyiben a Rend tagjai, illetve a Rend civil tagozatának és női tagozatának tagjai igénybe kívánják venni ezen szolgáltatásokat, ebben az esetben ezt a Rendfőnöknek jelzik, és az „ANKH” Egyház a rendi vezetőkkel együtt az „ANKH” Egyház szervezeti keretein belül közösen nyújtja az igényelt szolgáltatásokat.
 
14. A REND GAZDÁLKODÁSA
14.1. A Rend, mint az „ANKH” Egyházon belül működő, önálló jogi személyiséggel nem bíró Spirituális Egyházi Rend, jogosult saját vagyon szerzésére. A Rend vagyona elsősorban természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek adományaiból és egyéb hozzájárulásokból, illetőleg a Rend szolgáltatásaiért fizetett díjakból képződik. A Rend az Egyház és más szervek külön engedélye nélkül adományokat gyűjthet. A Rend tagjai elősegítik az „ANKH” Egyház 1997. évi CXXIV. v. 2.§-a szerint, hogy az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kizárólag egyházaknak felajánlható 1%-áról az „ANKH” Egyház javára rendelkezzenek.
Az így felajánlott adományokból az Egyház a Rendet támogatja.
14.2. A Rend önálló gazdasági tevékenységet nem folytat; gazdasági társaságokat nem alapít; vállalatot nem alapít és azokban nem vesz részt.
14.3. Nem tekinthető gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, ha a Rend jogi személy
- kulturális, nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket működtet;
- a hitélethez szükséges kiadványokat, kegytárgyakat állít elő és értékesít
- a Rend céljára használt épületet részlegesen hasznosítja
- temetőt tarthat fenn
 
15. A REND MEGSZŰNÉSE
15.1. A Rend megszűnik abban az esetben, ha az „ANKH” Az Örök Élet Egyháza vezetője határoz a Rend megszűnéséről.
15.2. Ha a bíróság a Rendet törli hivatalból.
15.3. A Rend megszűnik abban az esetben, ha több rendre szétválik vagy más rendekkel egyesül.
15.4. A Bíróság az ügyész keresete alapján törli a nyilvántartásból azt a Rendet, melynek tevékenysége az Alkotmánnyal ellentétes, vagy amely törvénybe ütközik, ha e tevékenységet felhívása ellenére sem szűnteti meg.
15.5. Ha a Rend feloszlott, vagy a Bíróság a megszűnését állapította meg, úgy vagyonát – a hitelezők követeléseinek kielégítése után- a vonatkozó törvényben felsorolt célokra, illetve az „ANKH” Egyház vagyonába kell beolvasztani.
 
16. RENDI SZÖVETSÉGEK
A Rend egyéb más rendekkel szövetséget hozhat létre, amelyet a bíróság nyilvántartásba vesz, ha az alapító rendek a szövetség alapszabályát elfogadták, ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztották és a szövetség képviseletére jogosult személy a szövetség nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet a bírósághoz benyújtja. A szövetség a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét.
 
           
 
 
Őfényessége
 
 
 
 
I.ANKH
Egyházi vezető
 
 
 
Budapest, 2007. november 11.