Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fogadalomtételi ceremónia 2008. árilis 23.

2008.06.08
A Máltai Hórusz Spirituális Rend második fogadalomtételi ceremóniája
 
 
Alig fél éve, tavaly november 11.-én történelmi jelentőségű eseményre került sor, megalakult Szerzetesrendünk.
Az esemény magasztos és ünnepélyes pillanatai után, viszont folytattuk a már megkezdett mindennapi munkát, az adományosztásokkal, Rendünk programjainak kidolgozásával, és a Szerzetesrend bemutatkozott a Móricz Zsigmond körtéri Karácsonyi Vásárban is. Ezen munkáink közben megismerkedtünk új emberekkel, új barátokat szereztünk, akik Rendünk célkitűzéseit megismerve és magukévá téve segíteni szerették volna munkánkat, akár tapasztalatukkal és szaktudásukkal, akár a mindennapi apró tevékenységekben.
 
Most, alig fél évvel az első ceremónia után, ismét összegyűltünk immár fogadalmas testvérek, civil tagozati tagok, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége Lovagjai és Dámái, a Ciprusi Csend és Kard Lovagrend, valamint a Szent György Lovagrend képviselői, a Szent György Lovagrend apródjai, vendégek, családtagok, barátok, ismerősök, hogy új barátainkat szerzetes – és civil testvéreinké, nővéreinké fogadjuk.
 
2008. április 23.-a sem volt kevésbé jelentős, mint az első fogadalomtételi ceremóniánk.
Miután a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége Nagymester-régense, Őfelsége Prof. José Manuel de Veiga da Cosmelli herceg – a nagy nyakék lovagja, a tavalyi ceremónia után dekrétummal fővédnökséget vállalt Szerzetesrendünk felet, idén személyes jelenlétével emelte a fogadalomtételi ceremónia rangját.
 
Ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ez a gesztus nem puszta formalitás. Őfelsége személy szerint is nagyon fontosnak tartja és szívén viseli Rendünk célkitűzéseit és munkáját.
Őexelenciája Prof. Dr. Popper György gróf – a nagy nyakék lovagja, a Nagymester Általános helyettese, a Lovagi Állam Miniszterelnöke, Magyar Nagyperjel ünnepi beszédében, Őfelsége Cosmelli herceghez hasonlóan kiemelte, hogy Szerzetesrendünk nem csak pusztán erkölcsi támogatásra számíthat a Lovagrendtől, hanem ott állnak mellettünk akkor is, amikor adakozásról, tényleges segítségről legyen szó.
 
A Szerzetesrendet megalapító I. Ankh az ANKH az Örök Élet Egyháza egyházi vezetője ünnepi beszédében az Ankh Egyház családsegítő programjáról is beszélt, melynek keretében a Kiss család az Egyház százhalombattai házában kezdhet új életet.
Szerzetesrendünk ezt a nagyszerű kezdeményezést támogatva, civil tagjai sorába fogadta a családfőt, Kiss Tibort.
 
Szerzetesrendünk immár tényleg nemzetközivé lett, mivel új civil tagjaink között Ukrán nemzetiségű tag is szerepel, Fra. Czika László testvérünk pedig Hollandiában tevékenykedik Rendünk ottani ágának létrehozásán. Reményeink szerint pedig még az idén több litván testvért is köszönthetünk sorainkban Sir Eriks Grinsbergs lovagparancsnok áldozatos munkája kapcsán, aki a mostani avatási ceremónián az utolsó pillanatban közbejött munkája miatt sajnálatos módon nem tudott jelen lenni.
 
Szerzetesrendünk ökumenikus jellegéből fakadóan a fogadalomtételi ceremónián a különböző egyházak is képviseltették magukat. I. Ankhon kívül, Sir Juhász B. Levente püspök a protestáns egyházat, míg Sir Lazarovits Ernő a zsidó felekezetet képviselte, ők a Lovagrend Ökumenikus tanácsának is tagjai. Megáldották rendünk ruházatát, majd a szertartás végén a fogadalmas és civil testvérekre, valamint a jelenlévőkre kérték Istenük, isteneik áldását.
Továbbá a ceremónia előtti rövid elmélkedésen fontos és nagyon megszívlelendő gondolatokat mondtak a jelölteknek, valamint az ott jelenlévő többi vendégnek.
 
A Rendfőnök Sir Fra. Jankovich R.I. Maximillian c. PKM ünnepi köszöntőjét és a jelöltekhez intézett szavait követően került sor a Máltai Hórusz Spirituális Rend szerzetes testvéreinek fogadalomtételére és a Szerzetesrend Civil Tagozatának eskütételére.
 
Fogadalmat tettek, s ezáltal a Rend szerzeteseinek sorába emeltettek: Fra. Győri Imre László, valamint Fra. Simonné Adamusz Katalin.
 
Esküt tettek, s ezáltal a Szerzetesrend Civil Tagozatának tagjaivá váltak: Csonka János, Kiss Tibor, valamint Nadja Slodkaja.
 
A fogadalom és eskütételek után Sir Fra. Jankovich Maximillian c. PKM rendfőnök, Fra. Kovács Zoltánnak, Rendünk titkárának rendi jelvényeket adományozott és ezzel a Rend elöljáróságába emelte.
 
A fogadalomtételi ceremónia utáni ünnepi díszvacsorán, Őfelsége Cosmelli herceg jelenlétében, immár hagyományosnak nevezhetően Sir Reindl László segítségével Sir Fra. Maximillian átadta a fogadalomtételeket és eskütételeket igazoló diplomákat.
 

Az este kötetlen baráti beszélgetésekkel végződött.

A krónikás

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

sdsdsdsdsdsd

(2. ankh , 2009.10.26 20:32)

A "november 11.-én" helyesen november 11-én, mindentudókám. Amúgy tényleg szánalmasan röhejes egy bagázs vagytok.