Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KépRendünk a XXI. század rendjeként nem egyházi rendként, hanem világi, civil szerzetesrendként működik. Tehát tagja lehet bárki, aki elfogadja a Rend céljait, struktúráját és az alapító okiratban álló rendelkezéseket.
Rendünk célja összefogni mindazokat a jó szándékú embereket (egyházit és világit egyaránt) akik a szerzetesrend szellemiségének elfogadása mellett, saját hitük megőrzésével, abban elmélyülve, a rászorulók érdekében végzett tevékenységnek kívánják életüket szentelni.
Fontos kiemelnünk rendünk ökumenikus jellegét, ami nem csak azt jelenti, hogy vallási meggyőződésre való tekintet nélkül tagja lehet bárki, hanem azt is, hogy a Rend hajlandó képviselni minden olyan vallás, egyház, felekezet szellemiségét is, mely a renddel együttműködik, illetve a Rend célkitűzéseit felvállalja, elfogadja.
A Rend szerzetesei a szegénység, tisztaság és engedelmesség hármas fogadalma szellemiségében élik életüket, de nem tömörülnek rendházakba, kizárva ezzel a világot, hanem civil életük és munkájuk mellett képviselik Rendünk szellemiségét és célkitűzéseit.
A Renden belül működik a Rend Civil Tagozata, melynek tagjai nem tesznek fogadalmat, csupán erkölcsileg, szellemileg és – akinek lehetősége van rá, nem kötelezően – anyagilag támogatják a Rend munkáját.
A Rendbe való felvételt megelőzően a jelöltnek (a civil tagozathoz tartozónak is) legalább 1 évig tanulmányokat kell folytatnia, felkészülnie a Rendbe való belépésre, a rendi életre. Ezalatt az idő alatt a jelölt a Jelölt címet viseli. A rendi élettel kapcsolatban a Jelöltekkel szemben a Rend követelményeket nem támaszt.
Néhány felvételi követelmény a jelöltekkel szemben: 18. életév betöltése, feddhetetlen előélet, vagy a bűnös múlttal való végleges szakítás, legalább középfokú végzettség valamint a Rend céljaival történő azonosulás.